Improving the efficiency of armpowerLogo Improving the efficiency of Armpower

Ons doel is “Improving the efficiency of armpower”, het verbeteren van zowel de armaandrijving als het zitten van de individuele rolstoelgebruiker en handbiker. Dit doen we door goed naar onze klanten te luisteren en altijd te streven naar meest optimale individuele ergonomie in het product. Met als resultaat: een betrouwbaar product dat goed zit, goed rijd, goed hanteerbaar is en er goed uitziet.

Dit vormt het uitgangspunt in het handelen van onze medewerkers die stuk voor stuk hart voor de zaak en voor de klant hebben waarbij voorop staat dat het werk met plezier gedaan kan worden.

Armpower

“Armpower” betekent “armkracht” en “Armpowered” betekent “op armkracht aangedreven”. Double Performance heeft deze termen geïntroduceerd voor de mensen die voor hun functioneren aangewezen zijn op hun armkracht, hoe gering die ook is.

Armpower bij rolstoelrijden

Rolstoelrijden is geen activiteit die uitblinkt in efficiëntie. De belasting van het rolstoelgebruik is groot en er kan veel aandrijvingsenergie verloren gaan.

Double Performance heeft er bewust voor gekozen om zich te specialiseren in High Performance rolstoelen voor sport en ADL; rolstoelen die uit maximaal 3 frame-modulen bestaan. Deze lichtgewicht rolstoelen, geven een garantie voor de grootst mogelijke stijfheid van het frame en dus voor het minste verlies van aandrijf energie. Het rendement van de aandrijving wordt hiermee zo groot mogelijk gemaakt.

Armpower bij rolstoelzitten

Om effectief van Armpower gebruik te maken is het belangrijk dat je optimaal ondersteund wordt in je rolstoel.

Double Performance rolstoelen worden veelal uitgevoerd met een in het frame ingebouwde individuele ergonomische rolstoelzitting, waarbij de positieve aspecten van de vlakke zit én wigzit gecombineerd worden. Hiermee wordt de individuele zithouding, rompstabiliteit, drukverdeling én aandrijving verbeterd en/of geoptimaliseerd.

Voor optimalisering van zowel Armpower als rolstoelzitten, gebruikt Double Performance nooit standaard rolstoelen maar 100% custom made producten. Dit houdt in dat élke maatvoering mogelijk is. De maatvoering wordt bepaald door de individuele, soms afwijkende lichaamsafmetingen van de rolstoelgebruiker en zijn of haar specifieke wensen en behoeften.

Armpower bij handbiken

Het rendement van Armpower wordt aanzienlijk vergroot door een aankoppelhandbike uit de Tracker-serie voor de rolstoel te plaatsen. Je rolstoel wordt in een handomdraai tot handbike omgebouwd. Met hetzelfde energieverbruik kom je 3 keer zo ver! De actie-radius van de rolstoelgebruiker wordt dus met (ten minste) een factor 3 vergroot!

Het hoogste rendement om je te verplaatsen heb je met een vastframe handbike. De vastframe handbike is gebouwd om je zo snel mogelijk te verplaatsen, met zo weinig mogelijk energie.

Double Performance heeft zich gespecialiseerd in beide soorten handbikes; zowel de Tracker aankoppel handbikes als vast-frame handbikes. De gebruiksdoelen van de handbikes zijn: vervoer, fitness/therapie, recreatie en sport.