Ergonomie en Expertise in rolstoelen en handbikes

Ergonomie in de ruimste zin van het woord staat bij ons altijd voorop. De expertise om te komen tot het meest optimale resultaat hebben we in meer dan 20 jaar opgebouwd door vooral
goed te luisteren naar de individuele wensen, behoeften en eisen van de gebruiker. En dit doen we nog steeds, want zonder dit te doen is er geen sprake van 100% maatwerk!

Wat is ergonomie

De Nederlandse Vereniging voor Ergonomie hanteert de volgende definitie voor ergonomie: “Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.”

In augustus 2000, formuleerde de IEA (International Ergonomics Association) de volgende definitie: “Ergonomie (of human factors) is de wetenschappelijke discipline die zich bezig houdt met het begrijpen van de interactie tussen de mens en andere elementen van een systeem. Het is het beroep dat de theorie, principes, gegevens en methodes toepast om zo te ontwerpen dat het menselijk welzijn en de globale prestatie van het systeem geoptimaliseerd wordt.”

Specialisaties

“Fysieke Ergonomie” is een afgebakende specialisatie en houdt rekening met de menselijke anatomie, antropometrie, fysiologie, biomechanica in relatie tot de fysieke activiteit. Relevante topics zijn de werkhoudingen, manueel hanteren van lasten, repetitieve bewegingen, werkgerelateerde musculoskeletale klachten, werkplekinrichting, veiligheid en gezondheid.

Wat is een ergonoom

De definitie van een ergonoom is:
“De ergonoom draagt bij tot het zodanig ontwerpen en evalueren van taken, jobs, producten, ruimtes en systemen dat ze tegemoet komen aan de noden, mogelijkheden en beperkingen van mensen.”

Relatie met Double Performance

Onze expertise van het correct toepassen van ergonomie in rolstoelen en handbikes is de basis van Double Performance. Feitelijk zijn en worden al onze producten ontwikkeld op basis van ergonomie, de relatie tussen de gebruiker en de rolstoel / handbike. Dit heeft tot vele innovaties geleid.

Onze adviseurs zijn de ergonomen die individuele wensen, behoeften en eisen van de gebruiker vertalen in het product. De vakkennis van onze adviseurs gecombineerd met de ervaringsdeskundigheid van vele rolstoelgebruikers staat garant voor de expertise die nodig is om steeds de ergonomisch correcte keuzes te maken.

Double Performance: Ergonomie en Expertise in rolstoelen en handbikes.