High Performance rolstoelen

Schema Classificatie van rolstoelen naar performanceClassificatie van rolstoelen naar performance

Om in het grote aanbod van rolstoelen een indeling te maken heeft Double Performance het schema “classificatie rolstoelen naar performance” ontwikkeld, een classificatie gebaseerd op het aandrijfrendement. Hiermee worden rolstoelen ingedeeld in performance categorieën die bepaald worden door het aantal frame delen van de rolstoel.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van dit schema is het gegeven dat het aantal frame delen gevolgen heeft voor de rolstoel/gebruiker combinatie. Hoe minder framedelen een rolstoel bevat, hoe lichter, stijver en sterker een rolstoelframe gebouwd kan worden. Hierdoor heeft de gebruiker minder energie nodig voor de aandrijving en wordt de kans op schouderklachten gereduceerd. Kort gezegd: hoe minder frame delen, hoe beter de performance.

High Performance

Met deze classificatie heeft Double Performance het begrip “High Performance rolstoelen” gedefineerd: rolstoelen in de performance categorieën 3, 2 en 1, rolstoelen met een frame uit 3, 2 of 1 frame delen (modulen). Deze rolstoelen zijn het meest geschikt voor sport en intensief ADL gebruik.